آیا چینی ها در سراب سرمایه گذاری خواهند کرد؟

گروهی از سرمایه گذاران چینی به همراه چند تن از شهر ارومیه برای بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری در معادن بزقوش وارد شهرستان سراب شدند.

به گزارش سراب نیوز، ظهر دیروز مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اخباری مبنی بر حضور سرمایه گذاران چینی در فرماندرای شهرستان سراب در برخی از کانال های خبری شهرستان منتشر شد که به دنبال این خبر طبق بررسی های سراب نیوز مشخص شد، چند تن از اتباع چین که در شهر های دیگر نیز سرمایه گذاری کرده اند به همراه یک گروه از ارومیه برای بررسی میدانی ظرفیت های سرمایه گذاری در شهرستان سراب در این شهرستان حاضر شده اند.

بر اساس اخبار رسیده از منابع موثق این افراد برای بررسی سرمایه گذاری در معادن کوه بزقوش وارد شهرستان شده اند که بعد از ارزیابی در خصوص سرمایه گذاری و یا عدم سرمایه گذاری در سراب تصمیم خواهند گرفت.

آیا چینی ها در سراب سرمایه گذاری خواهند کرد؟