نجات عقاب طلایی از چنگال مرگ در سراب

تحویل یک بهله عقاب طلایی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب

به گزارش سراب نیوز، یکی از شهروندان طبیعت دوست شهرستان سراب یک پهله عقاب طلایی را که دچار آسیب دیدگی شده بود از چنگال مرگ نجات و به اداره محیط زیست سراب تحویل داد.

وحید مطلوبی شهروند دوستدار طبیعت در روستای اسبفروشان سراب با مشاهده یک پهله عقاب طلایی که در منطقه کول تپه اسبفروشان دچار حادثه شده بود، عقاب را از چنگال مرگ نجات و بعد از دو روز تیماری از پرنده، این عقاب را جهت سیر مراحل درمانی به اداره محیط زیست سراب تحویل دادند.