گزارش تصویری؛

شبیه خوانی ظهر عاشورا در شهر دوزدوان

شبیه خوانی یکی از آیین های سنتی در ایران است که در ماه محرم در بسیاری از شهر ها و روستاهای کشور برگزار می شود و در این مراسم صحنه مبارزه و جنگ در کربلا را نمایان با شعر و جلوه سازی نمایان می کنند.

شبیه خوانی دوزدوزان 1 شبیه خوانی دوزدوزان 2 شبیه خوانی دوزدوزان 3 شبیه خوانی دوزدوزان 4 شبیه خوانی دوزدوزان 5 شبیه خوانی دوزدوزان 6 شبیه خوانی دوزدوزان 7 شبیه خوانی دوزدوزان 8 شبیه خوانی دوزدوزان 9 شبیه خوانی دوزدوزان 10 شبیه خوانی دوزدوزان 11