ضرورت ساماندهی و توسعه کشتارگاه دام سراب

فرماندار سراب، بر ضرورت ساماندهی و توسعه کشتارگاه دام تاکید کرد.

به گزارش سراب نیوز، حسن یحیوی  با انتقاد از وضعیت فعلی تنها کشتارگاه دام در این شهرستان گفت: از ماه‌ها پیش برای رفع نواقص و استاندارد سازی فضای فیزیکی و تاسیسات این محل چندین بار از سوی دستگاه‌های ناظر اخطار داده شده، ولی تا کنون اقدامی نشده است.

افزایش ظرفیت دستگاه لاشه سوز، تعمیر شبکه انتقال آب و رعایت موارد پیش از کشتار دام، از جمله مواردی است که در کشتارگاه سراب نیاز به اصلاح دارد.

شهرستان سراب در تولید گوشت قرمز و جمعیت دامی رتبه نخست استانی را داراست ،ایجاد میدان جدید دواب و راه اندازی و توسعه صنایع بندی گوشت و پوست دام برای ایجاد فرصت‌های شغلی و جلوگیری از خام فروشی ضروری است.