همایش مداحان حسینی در سراب برگزار شد

همایش مداحان حسینی در محل دفتر امام جمعه سراب  برگزار شد .  

همایش مداحان حسینی در محل دفتر امام جمعه سراب  برگزار شد .

 

IMG 20191203 105645 850 IMG 20191203 105641 451 IMG 20191203 105615 351 IMG 20191203 105620 223 IMG 20191203 105617 714 IMG 20191203 105624 569 IMG 20191203 105621 586 IMG 20191203 105628 182