صفحه نخست » همکاری با ادارات


امروزه رسانه نقش بزرگی در پوشش رویدادها و عملکرد ادارات، موسسات و شرکت های خصوصی دارد برای همین تمام ادارات به دنبال پوشش اخبار خود در رسانه ها هستند.

رسانه سراب نیوز با دارا بودن بیش از ۸۰ هزار مخاطب توانسته محبوبیت و مخاطبین فراوانی را به خود اختصاص دهد، از این رو این رسانه اماده است بدون اخذ حتی یک ریال هزینه تمام اخبار ادارات سطح شهرستان سراب را پوشش دهد و برای این منظور همواره این رسانه آماده خدمات رسانی به ادارات شهرستان سراب است.

سراب نیوز همواره اخبار ادارات سراب پوشش خواهد داد مگر این که اخبار در چهارچوب رسانه ای نباشد مثلا پیام های تبریک و یا تسلیت از طرف ادارات جزء اخبار نبوده و در این رسانه قابلیت درج ندارد.