گزارش تصویری از شستشوی بازار سراب

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز، بازار سرپوشیده سراب به همت اصناف و با کمک اداره آتشنشانی سراب شستشو داده شد.  

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز، بازار سرپوشیده سراب به همت اصناف و با کمک اداره آتشنشانی سراب شستشو داده شد.

بازار سراب 1 بازار سراب 2 بازار سراب 3بازار سراب 5