صفحه نخست » تماس با ما

به نیوز سراب خوش آمدید ، جهت ارتباط با کارشناسان ما می توانید از طریق فرم تماس با ما زیر اقدام کنید .

*
در نظر داشته باشید بخش تماس با ما صرفا در جهت ارائه مشکلات و موارد مربوط به این رسانه می باشد و هرگونه سفارش تبلیغات و یا ارسال گزارشات مردمی  دارای بخش مجزایی می باشد  .
.
سامانه دریافت پیامکی : ۵۰۰۲۲۰۹۰۶۲
شماره تماس : ۰۹۳۵۲۸۰۰۶۷۵
ایمیل : info@news-sarab.ir


tamass01