کل : 937 امروز : 0
  • تاریخ : چهارشنبه - ۲۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
  • ایجاد اطلس سرمایه گذاری در گلستان

    ایجاد اطلس سرمایه گذاری راهی برای شتاب گرفتن روند تولید در گلستان

    ایجاد اطلس سرمایه گذاری راهی برای شتاب گرفتن روند تولید در گلستان

    اطلس سرمایه گذاری در گلستان با همکاری اداره کل اقتصاد و دارایی تا 2 ماه آینده ایجاد می شود.