کل : 809 امروز : 0
  • تاریخ : سه شنبه - ۲۷ - مهر - ۱۴۰۰
  • ایجاد سد کمال خان برای جلوگیری از آب های دشتمال

    حق آبه ایران همچنان در هاله ای از ابهام

    حق آبه ایران همچنان در هاله ای از ابهام

    طبق معاهده تاریخی، دولت افغانستان متعهد است حق آبه ایران را پرداخت کند ، حال از آن زمان تاکنون چرا سیستان به حق آبه نرسیده است ؟