کل : 938 امروز : 1
  • تاریخ : پنج شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
  • بارندگی

    آبگرفتگی شدید معابر سراب بعد از بارش چند دقیقه ای باران
    شهروند خبرنگار؛

    آبگرفتگی شدید معابر سراب بعد از بارش چند دقیقه ای باران

    آبگرفتگی معابر مهمترین دغدغه و چالش شهر، شهرداران و شوراهای شهر سراب از ادوار گذشته تاکنون است به طوری که طرح ها و ایده های مختلف اجرا شده ولی باز هم معضل آبگرفتگی معابر سراب حل نشده است.