کل : 1021 امروز : 1
  • تاریخ : پنج شنبه - ۱۴ - مهر - ۱۴۰۱
  • تخصیص اعتبار برای رفع مشکل کمبود آب در مراغه

    تخصیص اعتبار برای رفع مشکل کمبود آب در مراغه

    تخصیص اعتبار برای رفع مشکل کمبود آب در مراغه

    30 میلیارد تومان برای رفع کمبود آب روستاها و شهرک های مراغه تخصیص یافته است .

    برو بالا