کل : 1020 امروز : 0
  • تاریخ : پنج شنبه - ۱۴ - مهر - ۱۴۰۱
  • تخصیص اعتبار در مراغه

    تخصیص اعتبار برای رفع مشکل کمبود آب در مراغه

    تخصیص اعتبار برای رفع مشکل کمبود آب در مراغه

    30 میلیارد تومان برای رفع کمبود آب روستاها و شهرک های مراغه تخصیص یافته است .

    برو بالا