کل : 938 امروز : 1
  • تاریخ : پنج شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
  • ترویج کشت گلخانه‌ای، گامی بسوی کشاورزی پایدار و اقتصادی

    ترویج کشت گلخانه‌ای، گامی بسوی کشاورزی پایدار و اقتصادی

    ترویج کشت گلخانه‌ای، گامی بسوی کشاورزی پایدار و اقتصادی

    حمایت و ترویج کشت محصولات کشاورزی در محیط گلخانه علاوه بر افزایش تولید در واحد سطح موجب ایجاد کشاورزی پایدار و اقتصادی می‌شود.