کل : 938 امروز : 0
  • تاریخ : پنج شنبه - ۵ - خرداد - ۱۴۰۱
  • تست کرونا مهربان

    گلایه اهالی مهربان از محل واکسیناسیون و تست کرونا

    گلایه اهالی مهربان از محل واکسیناسیون و تست کرونا

    یکی از کانال های محلی شهر مهربان از گلایه اهالی مهربان از ایجاد یک بخش در شهر برای اخذ تست کرونا و تزریق واکسن کرونا برای متقاضیان در یک ساختما خبر داد