کل : 809 امروز : 0
  • تاریخ : سه شنبه - ۲۷ - مهر - ۱۴۰۰
  • تعطیلی بازرا سراب

    بازار سراب تعطیل شد
    معاون فرماندار سراب خبر داد؛

    بازار سراب تعطیل شد

    به دنبال قرار گرفتن شهرستان سراب در وضعیت قرمز کرونایی بازار این شهر تعطیل شد.