کل : 938 امروز : 0
  • تاریخ : پنج شنبه - ۵ - خرداد - ۱۴۰۱
  • تپه باستانی روستای قلعه جوق

    تپه باستانی قلعه جوق در محاصره زباله
    نابودی آثار باستانی به قیمی ارزان

    تپه باستانی قلعه جوق در محاصره زباله

    تپه باستانی قلعه جوق در محاصره زباله، تبدیل به یک زباله دان برای تخلیه نخاله های شهری و روستایی شده است.