کل : 938 امروز : 0
  • تاریخ : پنج شنبه - ۵ - خرداد - ۱۴۰۱
  • جزئیات تازه از شهادت 2 محیط بان زنجانی

    جزئیات تازه از شهادت ۲ محیط بان زنجانی

    جزئیات تازه از شهادت ۲ محیط بان زنجانی

    عاملان شهادت این دو محیط بان زنجانی پس از دستگیری به قتل خود اعتراف کردند.