کل : 809 امروز : 0
  • تاریخ : سه شنبه - ۲۷ - مهر - ۱۴۰۰
  • رشد آمار داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی روستا‌ها نسبت به دوره قبل

    رشد آمار داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی روستا‌ها نسبت به دوره قبل

    رشد آمار داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی روستا‌ها نسبت به دوره قبل

    استاندار خراسان جنوبی: آمار داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی روستا‌ها و تیره‌های عشایری تا این لحظه، نشان از رشد قابل توجه تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به دوره قبل دارد.