کل : 809 امروز : 0
  • تاریخ : سه شنبه - ۲۷ - مهر - ۱۴۰۰
  • رفع تصرف ۲۵۹ هکتار از اراضی راه و شهرسازی استان اردبیل

    رفع تصرف ۲۵۹ هکتار از اراضی راه و شهرسازی استان اردبیل

    رفع تصرف ۲۵۹ هکتار از اراضی راه و شهرسازی استان اردبیل

    بیش از ۲۵۹ هکتار از اراضی مرغوب اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به ارزش بیش از ۹۰۵ میلیارد تومان رفع تصرف شده است.