کل : 860 امروز : 1
  • تاریخ : پنج شنبه - ۱۱ - آذر - ۱۴۰۰
  • رنگبندی کرونایی

    رنگ بندی جدید شهرستان سراب ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

    رنگ بندی جدید شهرستان سراب ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

    با عبور اکثر مناطق کشور از قله موج پنجم و کاهشی شدن روند بستری، سراب، تهران و بسیاری از شهرها از وضعیت قرمز کرونا خارج شدند.