کل : 766 امروز : 0
  • تاریخ : پنج شنبه - ۱ - مهر - ۱۴۰۰
  • زنگ مدرسه

    هم زمان با سراسر کشور زنگ مدرسه در سراب نواخته شد
    مدارس سراب بازگشایی شد

    هم زمان با سراسر کشور زنگ مدرسه در سراب نواخته شد

    مدارس سراب همزمان با سراسر کشور بازگشایی شد