کل : 1073 امروز : 0
  • تاریخ : یکشنبه - ۶ - آذر - ۱۴۰۱
  • ساخت واحد های آموزشی برای مناطق صعب العبور سیستان و بلوچستان

    ۲۷ واحد آموزشی برای مناطق صعب العبور سیستان و بلوچستان

    ۲۷ واحد آموزشی برای مناطق صعب العبور سیستان و بلوچستان

    27 واحد آموزشی در جنوب سیستان و بلوچستان ساخته می شود.

    برو بالا