کل : 938 امروز : 1
  • تاریخ : پنج شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
  • سرمایه گذاران چینی

    آیا چینی ها در سراب سرمایه گذاری خواهند کرد؟

    آیا چینی ها در سراب سرمایه گذاری خواهند کرد؟

    گروهی از سرمایه گذاران چینی به همراه چند تن از شهر ارومیه برای بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری در معادن بزقوش وارد شهرستان سراب شدند.