کل : 938 امروز : 1
  • تاریخ : پنج شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
  • شورای دور پنجم شهر سراب

    تحلیل عملکرد شورای دور پنجم شهر سراب

    تحلیل عملکرد شورای دور پنجم شهر سراب

    تحلیل عملکرد شوراهای دور پنجم شهرستان سراب در مدت زمان چهار سال فعالیت