کل : 937 امروز : 0
  • تاریخ : چهارشنبه - ۲۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
  • طرح علم و فناوری استان سمنان

    افتتاح مجموعه طرح های علم و فناوری در استان سمنان
    با حضور معاون رئیس جمهور

    افتتاح مجموعه طرح های علم و فناوری در استان سمنان

    افتتاح مجموعه طرح های پژوهشی حوزه پارک علم و فناوری استان سمنان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور آغاز شد.