کل : 974 امروز : 0
  • تاریخ : سه شنبه - ۱۸ - مرداد - ۱۴۰۱
  • نشست ستاد استهلال سیستان و بلوچستان برای دیدن هلال

    نشست مشترک ستاد استهلال سیستان و بلوچستان+فیلم

    نشست مشترک ستاد استهلال سیستان و بلوچستان+فیلم

    نشست هماهنگی ستاد استهلال سیستان و بلوچستان با حضور روحانیون و علمای تشیع و تسنن استان برگزار شد.