کل : 938 امروز : 1
  • تاریخ : پنج شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
  • نمایندگان مجلس

    معیار مجلس در رای اعتماد، توانمندی و کارآمدی وزرای پیشنهادی است
    نماینده مردم سراب در دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی :

    معیار مجلس در رای اعتماد، توانمندی و کارآمدی وزرای پیشنهادی است

    نماینده مردم سراب در دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی: معیار مجلس در رای اعتماد، توانمندی و کارآمدی وزرای پیشنهادی است