کل : 976 امروز : 0
  • تاریخ : دوشنبه - ۲۴ - مرداد - ۱۴۰۱
  • وزاری پیشنهادی

    معیار مجلس در رای اعتماد، توانمندی و کارآمدی وزرای پیشنهادی است
    نماینده مردم سراب در دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی :

    معیار مجلس در رای اعتماد، توانمندی و کارآمدی وزرای پیشنهادی است

    نماینده مردم سراب در دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی: معیار مجلس در رای اعتماد، توانمندی و کارآمدی وزرای پیشنهادی است